• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
WEPYHO MYSTERY BOX plný petard (Ed. 2023)
  • WEPYHO MYSTERY BOX plný petard (Ed. 2023)

WEPYHO MYSTERY BOX plný petard (Ed. 2023)

Slavný youtuber WEPY vytvořil svůj mystery box plný pyrotechniky, naleznete v něm to nejlepší z našeho eshopu, dle jeho uvážení. 

Mystery boxy jsou vydány v limitovaném množství. Tak na nic nečekej, ať ho nepropásneš ;)

NENÍ SKLADEM
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Mystery BOX od WEPYHO

Máte rádi překvapení nebo vás nebaví dlouho vybírat? Pořiďte si tento výhodný mystery box plný zábavné pyrotechniky a nechte se překvapit co vám WEPY do tohoto boxu připravil. Cena zboží vždy lehce převyšuje cenu za kterou tento mystery box pořídíte.

Mystery box obsahuje především petardy ale také další věci, které má youtuber WEPY na našem eshopu nejraději. 

Tak na co ještě váháte? 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

WBoX
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
?
Efekt
?
Délka trvání efektu
?
Počet ran
?
Počet kusů
?
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle