• SKLADEM
18+
Kulové pumy THUNDER FLOWER 6ks 20mm
  • Kulové pumy THUNDER FLOWER 6ks 20mm

Kulové pumy THUNDER FLOWER 6ks 20mm

Single shot 2. kategorie, ráže 20mm, efekt komet a pivoněk, červené a zelené barvy, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Single shot THUNDER FLOWER 20mm 

Single shot THUNDER FLOWER se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů přednabitých kulových pum. Single shot THUNDER FLOWER mají efekt červené komety přecházející do červené a zelené pivoňky. Každá kulová puma obsahuje 8,7g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 52,2

Efekt: komety, pivoňky

Barevnost efektů: červená, zelená

 

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPSS20801
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
komety, pivoňky
Výška efektu
20-30m
Barevnost efektu
červená, zelená
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
NEC[g]
52,2
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle