• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kulové pumy SIGNATURE RANGE 30mm 4ks
  • Kulové pumy SIGNATURE RANGE 30mm 4ks

Kulové pumy SIGNATURE RANGE 30mm 4ks

Single shot 3. kategorie, ráže 30mm, efekt 4 různé efekty, různé barvy, novinka 2018.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Single shot SIGNATURE RANGE 30mm 4ks   

Single shot SIGNATURE RANGE se řadí do 3. kategorie prodejné od 21 let. Balení obsahuje 4 kusy přednabitých kulových pum. Single shot SIGNATURE RANGE mají různobarevný efekt, různých barev. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů:
 4

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 116

Efekt: různé barvy

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS30SIGF2
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
mix efektů
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
4
Balení v kartonu
30x4
NEC[g]
116
Naše hodnocení
6
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle