• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kulové pumy SCREAM 25mm 6ks
  • Kulové pumy SCREAM 25mm 6ks

Kulové pumy SCREAM 25mm 6ks

Single shot 2. kategorie, ráže 25mm, efekt pískající stopa, stříbrné barvy, novinka 2020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Single shot SCREAM 25mm 6ks  

Single shot SCREAM se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů přednabitých kulových pum single shot SCREAM, které mají efekt pískající stopy. Jedná se o novinku roku 2020.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Ráže [mm]: 25

Efekt: pískající stopa

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS25SC
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
25
Efekt
pískající stopa
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
14s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
6
Balení v kartonu
24/6
Řada
SCREAM

Mrkni na naše další rachejtle