• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kulové pumy GOLD CROWN 4ks 30mm
  • Kulové pumy GOLD CROWN 4ks 30mm

Kulové pumy GOLD CROWN 4ks 30mm

Single shot 2. kategorie, ráže 30mm, mix efektů, efekt komet, korun a hvězd, zlaté, brokátové a modré barvy, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Single shot GOLD CROWN 30mm

Single shot GOLD CROWN jsou řazeny do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 4 kusy přednabitých kulových pum. Single shot GOLD CROWN mají efekt zlaté komety přecházející do brokátové koruny s modrými hvězdami. Každá kulová puma obsahuje 17,2g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 4

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 68,8

Efekt: koruny, komety a hvězdy

Barevnost efektů: brokátová, zlatá, modrá

 

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPSS30901
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
koruny, komety, hvězdy
Výška efektu
30-40m
Barevnost efektu
brokátová, zlatá, modrá
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
NEC[g]
68,8
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle