• SKLADEM
18+
Kulové pumy DUMBUM TRIPLE 30mm
  • Kulové pumy DUMBUM TRIPLE 30mm

Kulové pumy DUMBUM TRIPLE 30mm

Single shot 2. kategorie, ráže 30mm, efekt výmet, stopa, detonace, stříbrné, červené a titanové barvy, novinka 2020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Single shot DUMBUM TRIPLE 30mm

Single shot DUMBUM TRIPLE se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Balení obsahuje 1 kus přednabité kulové pumy DUMBUM TRIPLE, kdy po zapálení vystřelí 3 rány s efekty stříbrných výmetů, červených stop a titanových detonací. Jedná se o novinku roku 2020.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Ráže [mm]: 30

Efekt: 3 rány - výmet, stopa, detonace

Barevnost efektů: stříbrná, červená, titanová

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C330D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
3 rány - výmet, stopa, detonace
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
2s
Barevnost efektu
stříbrná, červená, titanová
Počet ran
3
Počet kusů
1
Balení v kartonu
18/1
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle