• VYPRODÁNO
18+
PADÁČKOVÉ kulové pumy 25mm 6ks
  • PADÁČKOVÉ kulové pumy 25mm 6ks

PADÁČKOVÉ kulové pumy 25mm 6ks

Single shot 2. kategorie, ráže 25mm, barevné světlo na padáčku, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Padáčkový single shot 25mm  

Padáčkové single shoty jsou řazeny do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů přednabitých kulových pum. Přednabité padáčkové kulovky mají efekt barevného světla zavěšeného na padáčku. Každá kulová puma obsahuje 4g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Ráže [mm]: 25

NEC [g]: 24

Efekt: barevný padáček

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS25P
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
25
Efekt
padáček
Výška efektu
25-35m
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Balení v kartonu
24x6
NEC[g]
24
Naše hodnocení
5

Mrkni na naše další rachejtle