• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kulové pumy XXL THUNDER NEW 4ks 30mm
  • Kulové pumy XXL THUNDER NEW 4ks 30mm

Kulové pumy XXL THUNDER NEW 4ks 30mm

Kulové pumy 3. kategorie, ráže 30mm, mix 4 efektů, různé barvy, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM

Kulové pumy XXL THUNDER NEW 30mm  

Kulové pumy XXL THUNDER NEW ráže 30mm se řadí do 3. kategorie a jsou prodejné od 21 let. Balení obsahuje 4 kusy kulových pum XXL THUNDER NEW s mixem různobarevných efektů. Jedná se o novinku roku 2021.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů: 4

Efekt: mix efektů

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS30A
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix efektů
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
4
Balení v kartonu
30/4

Mrkni na naše další rachejtle