• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kulové pumy DUMBUM 30mm 4ks
  • Kulové pumy DUMBUM 30mm 4ks

Kulové pumy DUMBUM 30mm 4ks

Kulové pumy 3. kategorie, ráže 30mm, efekt titanové detonace.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kulové pumy SINGLE SHOT DUMBUM 30mm 

Kulové pumy SINGLE SHOT DUMBUM s ráží 30mm se řadí do 3. kategorie prodejné od 21 let. Kulové pumy SINGLE SHOT jsou přednabité a vydávají efekt titanové exploze, jedná se tedy pouze o velice hlasitou explozi ve vzduchu.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: exploze

NEC [g]: 69,2

Délka trvání: exploze

Barevnost efektů: titanová 

Počet kusů: 4

  

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS30D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
detonace
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
titanová
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
Průměr [mm]
30
Balení v kartonu
30/4
NEC[g]
69,2
Rozměry balení [mm]
150x190x55
Hmotnost balení [g]
560
Výška [mm]
190
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle