• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kulové pumy v moždíři 37mm 4ks
  • Kulové pumy v moždíři 37mm 4ks

Kulové pumy v moždíři 37mm 4ks

Kulové pumy 3. kategorie, ráže 37mm, mix 4 efektů, různé barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

KULOVÉ PUMY V MOŽDÍŘI 37mm  

KULOVÉ PUMY s ráží 37mm patří mezi novinky 2016. Každá puma obsahuje 26g NEC a to je řadí do 3. kategorie prodejné od 21 let.  Balení obsahuje 4 kusy před nabitých KULOVÝCH PUM. KULOVÉ PUMY obsahují mix 4 různobarevných efektů. Zvukový efekt záleží na prostředí, ve kterém pumy odpalujete.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: mix 4 efektů

Barevnost efektů: různobarevná

Počet kusů: 4

Délka trvání: exploze

NEC [g]: 140

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS37K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
37
Efekt
mix 4 efektů
Výška efektu
37-47m
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
Balení v kartonu
18/4
NEC[g]
140

Mrkni na naše další rachejtle