• SKLADEM
18+
Kulové pumy NO SOUND 30mm 4ks
  • Kulové pumy NO SOUND 30mm 4ks

Kulové pumy NO SOUND 30mm 4ks

Kulové pumy 2. kategorie, 4 ks, 4 různobarevné bezhlučné efekty, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kulové pumy NO SOUND 30mm 4ks

Kulové pumy NO SOUND se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Kulové pumy NO SOUND obsahují 4 různobarevné efekty. Kulové pumy NO SOUND jsou novinkou roku 2022 a patří do řady NO SOUND a jak z názvu vyplývá, oproti jiným kulovým pumám jsou tedy méně hlučné. Balení obsahuje 4 kusy kulových pum NO SOUND.

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 4

Efekt: mix 4 efekty

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS30NO
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 4 efekty
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
4

Mrkni na naše další rachejtle