• VYPRODÁNO
18+
Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE 20mm 5ks
  • Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE 20mm 5ks

Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE 20mm 5ks

Kulové pumy 2. kategorie, ráže 20mm, 5 kusů, efekt miny, komety a titanové exploze, červené barvy, novinka 2022.

NENÍ SKLADEM

Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE 20mm  

Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 5 kusů přednabitých kulových pum NEW DUMBUM TRIPLE. Kulové pumy NEW DUMBUM TRIPLE mají efekt třpytivé miny přecházející do červené komety s titanovou explozí. Jedná se o novinku roku 2022.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 5

Ráže [mm]: 20

Efekt: mina, kometa, detonace

Barevnost efektů: červená
Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C320D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mina, kometa, detonace
Barevnost efektu
červená
Počet kusů
5

Mrkni na naše další rachejtle