• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kulové pumy BULLET SHOT 20mm 12ks
  • Kulové pumy BULLET SHOT 20mm 12ks

Kulové pumy BULLET SHOT 20mm 12ks

Single shot 2. kategorie, ráže 20mm, efekt podstřel s praskáním, stříbrné barvy, novinka 2021.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Single shot CRACKLING 20mm 12ks 

Kulové pumy CRACKLING se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Balení obsahuje 12 kusů před nabitých kulových pum. Kulové pumy CRACKLING mají efekt stříbrného minového podstřelu s praskáním.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 12

Ráže [mm]: 20

Efekt:
 podstřel s praskáním

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

335
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
podstřel s praskáním
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
12
Balení v kartonu
20/12

Mrkni na naše další rachejtle