• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kulové pumy DUMBUM 20mm 10ks
  • Kulové pumy DUMBUM 20mm 10ks

Kulové pumy DUMBUM 20mm 10ks

Single shot 2. kategorie, ráže 20mm, barevné světlo na padáčku, novinka 2018.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Dumbum single shot 20mm   

Dumbum single shoty jsou řazeny do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 10 kusů přednabitých kulových pum. Přednabité single shoty, neboli kulové pumy mají efekt stříbrného výmetu s červenou stopou a titanovou detonací.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 10

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 80

Efekt: výmet se stopou a detonací

Barevnost efektů: stříbrná, červená

 

Bezpečnostní pokyny

moždíř musí být umístěn na měkké, nebo jiné nehořlavé podložce. Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20 metrů. Zápalnici nezapalujte nikdy tak, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou částí moždíře.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SS20D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
výmet se stopou a detonací
Výška efektu
20-30
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
stříbrná, červená
Počet ran
10/1
Počet kusů
10
Průměr [mm]
20
Balení v kartonu
30x10
NEC[g]
80
Naše hodnocení
6
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle