• SKLADEM
15+
MODRÁ pochodeň na odhalení POHLAVÍ MIMINKA
  • MODRÁ pochodeň na odhalení POHLAVÍ MIMINKA

MODRÁ pochodeň na odhalení POHLAVÍ MIMINKA

Pochodeň třídy F1 na odhalení pohlaví vašeho miminka -modrá varianta v případě že čekáte chlapečka.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

MODRÁ pochodeň na odhalení POHLAVÍ MIMINKA 

Chystáš velkou party, kde chceš překvapit své blízké a rodinu oznámením pohlaví vašeho miminka? Tato barevná pochodeň "holka nebo kluk" z naši speciální řady pro odtajení daného pohlaví je tou správnou volbou právě pro tebe. Pochodeň po zapálení vydává barevný efekt daného pohlaví. V tomto případě se jedná o pochodeň v modrých barvách, doporučujeme tedy tuto pochodeň zvolit, pokud čekáte zrovna chlapečka. Na našem e-shopu můžeš také najít i další produkty z řady odhalení pohlaví dítěte, vše najdeš ZDE.


Technický popis

Třída nebezpečí: F1 - prodej od 15 let

Počet kusů: 1

Efekt: světelný

Barevnost efektů: modrá

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

2014
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 1– prodej od 15 let
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
modrá
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle