• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
15+
MODRÁ dortová fontána na odhalení POHLAVÍ MIMINKA
  • MODRÁ dortová fontána na odhalení POHLAVÍ MIMINKA

MODRÁ dortová fontána na odhalení POHLAVÍ MIMINKA

Dortová fontána na odhalení pohlaví vašeho miminka - modrá varianta v případě že čekáte chlapečka. Efekt studený oheň a hvězdy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

MODRÁ dortová fontána na odhalení POHLAVÍ MIMINKA

Chystáš velkou party, kde chceš překvapit své blízké a rodinu oznámením pohlaví vašeho miminka? Tato dortová fontána "holka nebo kluk" z naši speciální řady pro odtajení daného pohlaví je tou správnou volbou právě pro tebe. Dortová fontána po zapálení vydává studený oheň s hvězdami. Jedná se o dortovou fontánu modré barvy s oznámením, že čekáte chlapečka. Na našem e-shopu můžeš také najít i další produkty z řady odhalení pohlaví dítěte, vše najdeš ZDE.


Technický popis

Třída nebezpečí: F1 - prodej od 15 let

Počet kusů: 1

Efekt: studený oheň s hvězdami

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

5040
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 1– prodej od 15 let
Efekt
studený oheň s hvězdami
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle