• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Balíček NAROZENÍ MIMINKA - bude to HOLKA!
  • Balíček NAROZENÍ MIMINKA - bude to HOLKA!

Balíček NAROZENÍ MIMINKA - bude to HOLKA!

Pyrotechnika na odhalení pohlaví vašeho miminka - růžová varianta v případě že čekáte holčičku.

NENÍ SKLADEM

Balíček NAROZENÍ MIMINKA - bude to HOLKA!

Chystáš velkou reveal party, kde chceš překvapit své blízké a rodinu oznámením pohlaví vašeho miminka? Tento balíček pro narození miminka potěší všechny ty, kteří si nechtějí lámat hlavu s výběrem jednotlivých produktů. Tento balíček pro narození miminka obsahuje barevnou pochodeň, konfety, ohňostroj, dortovou fontánu a dýmovnici v růžových barvách. Doporučujeme tedy tuto variantu zvolit, pokud čekáte holčičku. Balíček "holka nebo kluk" z naši speciální řady pro odtajení daného pohlaví je tou správnou volbou právě pro tebe za zvýhodněnou cenu!


Technický popis

Třída nebezpečí: F2 - prodej od 18 let

Počet kusů: 5

Efekt: světelný

Barevnost efektů: růžová

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte jednotlivě na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

11111
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
světelný
Barevnost efektu
růžová
Počet kusů
5

Mrkni na naše další rachejtle