• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
MIX FONTÁN 4ks
  • MIX FONTÁN 4ks

MIX FONTÁN 4ks

Mix fontán 2. kategorie, 4 kusy, mix efektů, různé barvy, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

MIX FONTÁN 4ks

Fontány se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 4 kusy fontán, které po zapálení vydávají efekty různých barev. Novinka 2019. Balení obsahuje fontány KOVBOJSKÉ a UFO.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 4

NEC [g]: 100

Efekt: mix efektů

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F1M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Výška efektu
5m
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
4
NEC[g]
100

Mrkni na naše další rachejtle