• VYPRODÁNO
18+
Fontány UFO 6ks
  • Fontány UFO 6ks

Fontány UFO 6ks

Fontány 2. kategorie, 6 kusů, efekt – červené, zelené a zlaté, pískající a praskající fontány, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Fontány UFO 6ks 

UFO fontány se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů fontán. UFO fontány mají efekt červené, zelené a zlaté, pískající a praskající fontány. Délka efektu fontány je 25 sekund. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 6

NEC [g]: 150

Efekt: pískající a praskající fontány

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: červená, zelená, zlatá


Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F1U
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
pískající a praskající fontány
Délka trvání efektu
25s
Barevnost efektu
červená, zelená, zlatá
Počet kusů
6
Balení v kartonu
24X6
NEC[g]
150

Mrkni na naše další rachejtle