• SKLADEM
18+
Pochodně SUPER COLOUR 5ks
  • Pochodně SUPER COLOUR 5ks

Pochodně SUPER COLOUR 5ks

Barevné pochodně 2. kategorie, 5 kusů, efekt - gejzír barevných praskajících hvězd, různé barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Pochodně SUPER COLOUR 5ks  

Barevné pochodně SUPER COLOUR se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 5 kusů pochodní, které po zapálení tryskají různobarevnými gejzíry s praskajícími hvězdami. Jedná se o novinku roku 2022. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 5

Efekt: gejzír praskajících hvězd

Délka trvání efektu: 60s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

JF33
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír praskajících hvězd
Výška efektu
1m
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
5

Mrkni na naše další rachejtle