• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Fontány RGB colour and crackling 3ks
  • Fontány RGB colour and crackling 3ks

Fontány RGB colour and crackling 3ks

Barevné fontány 2. kategorie, 3 kusy, praskající efekt, červené, zelené a modré barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontány RGB colour and crackling 3ks  

Barevné fontány RGB se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 3 kusy fontán, které po zapálení vydávají barevné světlo, které se změní na gejzír praskajících hvězd červené, zelené a modré barvy. Jedná se o novinku roku 2022.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 3

Efekt: světlo + praskání

Barevnost efektů: červená, zelená, modrá
Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F3CC
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
světlo + praskání
Barevnost efektu
červená, zelená, modrá
Počet kusů
3

Mrkni na naše další rachejtle