• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Fontány crackling SHOCK 3ks
  • Fontány crackling SHOCK 3ks

Fontány crackling SHOCK 3ks

Fontány 2. kategorie, 3 kusy, efekt praskající hvězdy, novinka 2022. 

NENÍ SKLADEM

Fontány crackling SHOCK 3ks 

Fontány crackling SHOCK se řadí do 2. kategorie volně prodejné od 18 let. Fontány crackling SHOCK mají efekt praskajících hvězd. Balení obsahuje 3 kusy fontán crackling SHOCK. Jedná se o novinku roku 2022. Délka trvání efektu je 20 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 3

Efekt: praskající hvězdy

Délka trvání efektu: 20s

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F16CS
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskající hvězdy
Délka trvání efektu
20s
Počet kusů
3

Mrkni na naše další rachejtle