• SKLADEM
18+
Fontány BAREVNÉ 5ks
  • Fontány BAREVNÉ 5ks

Fontány BAREVNÉ 5ks

Barevné fontány 2. kategorie, 5 kusů, efekt - gejzír barevných praskajících hvězd, různé barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontány BAREVNÉ 5ks

Barevné fontány se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 5 kusů fontán, které po zapálení tryskají různobarevnými gejzíry s praskajícími hvězdami.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 5

NEC [g]: 60

Efekt: gejzír praskajících hvězd

Délka trvání efektu: 15s

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F8B
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír praskajících hvězd
Výška efektu
1m
Délka trvání efektu
15s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
5
Průměr [mm]
35
Balení v kartonu
50/5
NEC[g]
60
Rozměry balení [mm]
70x175x35
Hmotnost balení [g]
110
Výška [mm]
70

Mrkni na naše další rachejtle