• VYPRODÁNO
18+
Fontána ROD SHOW
  • Fontána ROD SHOW

Fontána ROD SHOW

Fontána 2. kategorie, 1 kus, různé barvy, multiefektní, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Fontána ROD SHOW   

Fontána ROD SHOW se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejná od 18 let. ROD SHOW je multiefektní fontána různých barev. Je novinkou roku 2018.Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

NEC [g]: 150

Počet kusů: 1

Efekt: multiefektní

Barevnost efektů: různobarevnáBezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPBF69014
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
multiefekt
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
1
Balení v kartonu
36x1
NEC[g]
150

Mrkni na naše další rachejtle