• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS
  • Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS

Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS

Fontána 2. kategorie, 1 kus, mix efektů, různé barvy, novinka 2017.

Zaměstnanec skladu ELEN doporučuje! 

NENÍ SKLADEM

Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS 

Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejná od 18 let. Obsahuje mix různobarevných efektů. Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS obsahuje 168g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

NEC [g]: 168

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F9P
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
1
Balení v kartonu
12/1
NEC[g]
168

Mrkni na naše další rachejtle