• SKLADEM
18+
Fontána POPCORN
  • Fontána POPCORN

Fontána POPCORN

Fontány 2. kategorie, 1 kus, efekt praskání, zlaté a červené barvy, novinka 2021.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontána POPCORN 

Fontána POPCORN obsahuje 136g NEC a díky tomu se řadí do 2. kategorie volně prodejné od 18 let. Fontána POPCORN má efekt praskání červené a zlaté barvy. Jedná se o novinku roku 2021.

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 136

Počet kusů: 1

Efekt: praskání

Délka trvání efektu: 90s

Barevnost efektů: zlatá, červená

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

1648
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskání
Výška efektu
2m
Délka trvání efektu
90s
Barevnost efektu
zlatá, červená
Počet kusů
1
NEC[g]
136

Mrkni na naše další rachejtle