• SKLADEM
18+
Fontána MONSTER FOUNTAIN
  • Fontána MONSTER FOUNTAIN

Fontána MONSTER FOUNTAIN

Fontána 2. kategorie, 1 kus, mix 6 efektů, různé barvy, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontána MONSTER FOUNTAIN  

Fontána MONSTER FOUNTAIN se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejná od 18 let. Obsahuje mix 6 různobarevných efektů. Fontána MONSTER FOUNTAIN obsahuje 168g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

NEC [g]: 168

Efekt: mix 6 efektů

Délka trvání efektu: 110s

Barevnost efektů: různobarevná

 Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F11M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix 6 efektů
Délka trvání efektu
110s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
1
Balení v kartonu
12/1
NEC[g]
168

Mrkni na naše další rachejtle