• SKLADEM
18+
Fontána KAMURO
  • Fontána KAMURO

Fontána KAMURO

Fontána kategorie F2, multiefektová fontána různých barev, novinka 2022.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontána KAMURO

Fontána KAMURO se řadí do kategorie F2 a je tedy prodejná od 18 let. Fontána KAMURO obsahuje mix různobarevných efektů. Jedná se o novinku roku 2022.


Technický popis

Třída nebezpečí: F2 - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: různobarevná


Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PSF2-FS007
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Barevnost efektu
různobarevná

Mrkni na naše další rachejtle