• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Fontána FANTASY SHOW II 25 ran
  • Fontána FANTASY SHOW II 25 ran

Fontána FANTASY SHOW II 25 ran

Fontána 2. kategorie, 25 ran, efekt ocasy, perly a palmy, různé barvy. 

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Fontána FANTASY SHOW  

Fontána FANTASY SHOW se řadí do 2. Kategorie a je tedy prodejná od 18. let. Fontána FANTASY SHOW má efekt modrých ocasů s modrými perlami, brokátem, zlatými třpytícími se palmami a praskotem. Fontána je specifická svým svítícím úsměvem, je tedy vhodná jak pro dospělé, tak i děti.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 25

NEC [g]: 30

Efekt: ocasy, perly a palmy

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: modrá, brokátová, zlatá

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

CE13050
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
ocasy, perly, palmy
Výška efektu
3m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
modrá, brokátová, zlatá
Počet ran
25
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/72
NEC[g]
30
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle