• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN 3ks
  • Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN 3ks

Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN 3ks

Fontána 2. kategorie, 3 kusy, praskající efekt, stříbrné barvy, novinka 22020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN 3ks    

Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN má efekt stříbrné praskající fontány. Fontána EXPLOSIVE FOUNTAIN je novinkou roku 2020.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. F2 - prodej od 18 let

Počet kusů: 3

Efekt: praskající fontána

Délka trvání efektu: 120s

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F10E
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskající fontána
Délka trvání efektu
120s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
3
Balení v kartonu
96/3
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle