• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Fontána KING
  • Fontána KING

Fontána KING

Fontány 2. kategorie, 1 kus, mix 6 efektů, různé barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fontána KING 

Fontána KING obsahuje 192g NEC a to ji řadí do 2. kategorie volně prodejné od 18 let. Fontána KING obsahuje mix 6 různobarevných efektů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 192

Počet kusů: 1

Efekt: mix 6 efektů

Délka trvání efektu: 120s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F6K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix 6 efektů
Výška efektu
5m
Délka trvání efektu
120s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
1
Průměr [mm]
100
Balení v kartonu
12/1
NEC[g]
192
Hmotnost balení [g]
425
Výška [mm]
150

Mrkni na naše další rachejtle