• SKLADEM
18+
Dýmovnice NEON SMOKE BALL žlutá
  • Dýmovnice NEON SMOKE BALL žlutá

Dýmovnice NEON SMOKE BALL žlutá

Dýmovnice třídy P1, hustý žlutý neonový dým, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dýmovnice NEON SMOKE BALL žlutá

Dýmovnice NEON SMOKE BALL se řadí do kategorie P1 prodejné od 18 let. Po zapálení knotu na dýmovnici vydává dýmovnice kouřový hustý dým neonové žluté barvy. Jedná se o novinku roku 2023. Délka trvání efektu je zhruba 40 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: P1 - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: kouřový

Barevnost efektů: neonová žlutá

Délka trvání: 40 sekund

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

EP6010-C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
kouřový
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
neonová žlutá
Počet kusů
1
Balení v kartonu
72/1

Mrkni na naše další rachejtle