• SKLADEM
18+
Dýmovnice ČMOUDÍK new colour 4ks
  • Dýmovnice ČMOUDÍK new colour 4ks

Dýmovnice ČMOUDÍK new colour 4ks

Ideální dýmovnice s dlouholetou tradicí pro vstup do světa pyrotechniky, balení obsahuje 4ks nových barev s kouřovým efektem. 

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Dýmovnice ČMOUDÍK NEW COLOUR 4ks 

Tyto dýmovnice jsou velice oblíbené, jelikož balení obsahuje 4 různé barvy přičemž poměr cena za kus/dým odpovídá kvalitě. Za tuto cenu totiž dostanete bezkonkurenční dýmovničky, pokud ale hledáte něco většího doporučujeme se porozhlédnout po produktech RDG1. Dýmovnice ČMOUDÍK se řadí do kategorie P1 a jsou prodejné od 15 let. 


Technický popis

Třída nebezpečí: T1 - prodej od 21 let

Počet kusů: 4

NEC [g]: 120

Efekt: kouřový

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

D2CN
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
NEC[g]
120
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle