• SKLADEM
18+
EXPLOSIVE BALL DOUBLE BANG 3ks
  • EXPLOSIVE BALL DOUBLE BANG 3ks

EXPLOSIVE BALL DOUBLE BANG 3ks

Pyrotechnika 2. kategorie, 3 kusy v balení, dvojitý praskající efekt, zlaté barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

EXPLOSIVE BALL DOUBLE BANG 3ks 

EXPLOSIVE BALL DOUBLE BANG patří do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. EPLOSIVE BALL DOUBLE BANG má dvojitý praskající efekt zlaté barvy. V balení jsou 3 kusy balónků EXPLOSIVE BALL.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 3

Efekt: praskání

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

EB9
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
dvojitý efekt praskání
Délka trvání efektu
5s
Barevnost efektu
zlatá
Počet ran
2x3
Počet kusů
3

Mrkni na naše další rachejtle