• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Dětská pyrotechnika VČELIČKY 5ks
  • Dětská pyrotechnika VČELIČKY 5ks

Dětská pyrotechnika VČELIČKY 5ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 5 kusů, létající a rotační efekt, stříbrné barvy, doporučujeme.

NENÍ SKLADEM
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Dětská Pyrotechnika VČELIČKY 5ks  

Balení obsahuje 5 kusů malých motýlů, kteří po zapálení začnou rotovat na zemi a poté vyletí 3-5m do vzduchu. VČELIČKY se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. V případě vyprodání tohoto produktu je jako náhrada FEUER FALTER.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 5

NEC [g]: 2,1

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

DP1VC
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
rotace, létání
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
5
Průměr [mm]
9
Délka [mm]
28
Balení v kartonu
20/5
NEC[g]
2,1
Naše hodnocení
4

Mrkni na naše další rachejtle