• VYPRODÁNO
18+
Dětská pyrotechnika VOSÁK 12ks
  • Dětská pyrotechnika VOSÁK 12ks

Dětská pyrotechnika VOSÁK 12ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 12 kusů, létající a rotační efekt, stříbrné barvy, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Dětská pyrotechnika VOSÁK 12ks

Balení obsahuje 12 kusů VOSÁKŮ, kteří po zapálení začnou rotovat na zemi a poté vyletí 3-5m do vzduchu. VOSÁCI se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejní od 18 let. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 12

NEC [g]: 5,76

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: stříbrná


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

W530
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace
Výška efektu
3-5m
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
12
Balení v kartonu
120x12
NEC[g]
5,76

Mrkni na naše další rachejtle