• VYPRODÁNO
18+
Dětská pyrotechnika VAMPIR 6ks
  • Dětská pyrotechnika VAMPIR 6ks
  • Dětská pyrotechnika VAMPIR 6ks

Dětská pyrotechnika VAMPIR 6ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 6 kusů, létající, rotující a praskající efekt, zlaté barvy, novinka 2022. 

NENÍ SKLADEM

Dětská Pyrotechnika VAMPIR 6ks  

Dětská pyrotechnika VAMPIR se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. Dětská pyrotechnika VAMPIR má létající, rotující a praskající efekt zlaté barvy. V balení je 6 kusů motýlů VAMPIR. Jedná se o novinku roku 2022.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Efekt: létání, rotace, praskání

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

LM2V
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace, praskání
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
6

Mrkni na naše další rachejtle