• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Dětská pyrotechnika TURBO ČMELÍK 3ks
  • Dětská pyrotechnika TURBO ČMELÍK 3ks
  • Dětská pyrotechnika TURBO ČMELÍK 3ks

Dětská pyrotechnika TURBO ČMELÍK 3ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 3 kusy, létající, rotující a světelný efekt, doporučujeme.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Dětská Pyrotechnika TURBO ČMELÍK 3ks 

TURBO ČMELÍK se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. TURBO ČMELÍK má efekt létající rotace zlaté barvy.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 36

Počet kusů: 3

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

LM3T
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
3
Balení v kartonu
36/3
NEC[g]
36
Naše hodnocení
4

Mrkni na naše další rachejtle