• SKLADEM
18+
Dětská pyrotechnika TANK
  • Dětská pyrotechnika TANK

Dětská pyrotechnika TANK

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 1 kus, jezdící, praskající a pískající efekt, zlaté barvy, novinka 2020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dětská Pyrotechnika TANK 1ks     

Balení obsahuje 1 kus tanku, který po zapálení jezdí a píská, efekt je zakončen zlatou fontánou s praskáním z děla tanku. TANK se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Jedná se o novinku 2020.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: praskání, pískání, pozemní pohyb

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

DP1TA
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskání, pískání, pozemní pohyb
Délka trvání efektu
23s
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
1
Balení v kartonu
60/1

Mrkni na naše další rachejtle