• SKLADEM
18+
Dětská pyrotechnika POOPING DOG 2ks
  • Dětská pyrotechnika POOPING DOG 2ks
  • Dětská pyrotechnika POOPING DOG 2ks

Dětská pyrotechnika POOPING DOG 2ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 2 kusy, efekt praskající granule, zlaté barvy, novinka 2018.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dětská pyrotechnika POOPING DOG 2ks

Balení obsahuje 2 kusy dětské pyrotechniky POOPING DOG, které po zapálení vylučují praskající granule, jedná se o novinku 2018. POOPING DOG se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 2

NEC [g]: 6

Efekt: praskající granule

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPX0072
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskající granule
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
2
Balení v kartonu
6x10x2
NEC[g]
6

Mrkni na naše další rachejtle