• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Dětská pyrotechnika MEDUSA 4ks
  • Dětská pyrotechnika MEDUSA 4ks
  • Dětská pyrotechnika MEDUSA 4ks

Dětská pyrotechnika MEDUSA 4ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 4 kusy, létající, rotující, praskající efekt, zlaté a brokátové barvy, doporučujeme, novinka 2020

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dětská Pyrotechnika MEDUSA 4ks   

Balení obsahuje 4 kusy malých motýlů, které po zapálení vzlétnout 3-5m do vzduchu a vydávají zlatý trojitý rotující efekt s brokátovou korunou, nebo praskající kyticí. Efekt připomíná pohyby medúzy jak i vyplývá ze samotného názvu produktu. MEDUSA se řadí do 2. kategorie a je prodejná od 18 let. Jedná se o novinku 2020.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 4

Efekt: létání, rotace praskání, kytice

Barevnost efektů: zlatá, brokátová

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

LM6M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace praskání, kytice
Výška efektu
3-5m
Délka trvání efektu
11s
Barevnost efektu
zlatá, brokátová
Počet kusů
4
Balení v kartonu
24/4

Mrkni na naše další rachejtle