• VYPRODÁNO
18+
Dětská pyrotechnika GIANT BUTTERFLY 6ks
  • Dětská pyrotechnika GIANT BUTTERFLY 6ks
  • Dětská pyrotechnika GIANT BUTTERFLY 6ks

Dětská pyrotechnika GIANT BUTTERFLY 6ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 6 kusů, létající a rotující efekt, stříbrné barvy.

NENÍ SKLADEM
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Dětská Pyrotechnika GIANT BUTTERFLY 6ks

Balení obsahuje 6 kusů gigantických motýlů, kteří po zapálení začnou rotovat na zemi a poté vyletí 5-10m do vzduchu. GIANT BUTTERFLY se řadí do 2. kategorie a jsou prodejné od 18. let.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 6

NEC [g]: 48

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPT0648
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace
Výška efektu
10m
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
6
Balení v kartonu
36/6
NEC[g]
48
Rozměry balení [mm]
145x65x180
Naše hodnocení
5

Mrkni na naše další rachejtle