• SKLADEM
18+
Dětská pyrotechnika ASTRO ŽABÁK 5ks
  • Dětská pyrotechnika ASTRO ŽABÁK 5ks

Dětská pyrotechnika ASTRO ŽABÁK 5ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, 5 kusů, praskající efekt, novinka 2021.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dětská Pyrotechnika ASTRO ŽABÁK 

Balení obsahuje 5 kusů dlouhých pásků, které po zapálení vydávají praskající efekt, podobně jako CRAZY BALL nebo MAGIC WHIP. ASTRO ŽABÁK se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. Jedná se o novinku roku 2021.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 5

NEC [g]: 8

Efekt: praskání


Be
zpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

EC179999
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskání
Počet kusů
5
NEC[g]
8
Obsah NEC/1ks[g]
1,6

Mrkni na naše další rachejtle