Zásady zacházení s pyrotechnikou, radí zkušení hasiči

Autor: Tomáš
15.3.2019

Jelikož se blíží období, kdy to bude v ulicích pořádně žít a kdy to, co uvidíme na nebi, nebudou letadla, nýbrž ohňostroje, petardy nebo jiné dělobuchy, hasiči opět apelují na jednu věc, a sice na bezpečné zacházení se zábavní pyrotechnikou. Zábavní pyrotechnika se stává každým rokem důvodem mnoha zranění a požárů, proto je třeba k ní přistupovat s maximální opatrností.

Zkušení hasiči rovnou vydali seznam několika zásad, které je dobré dodržovat, pokud zacházíte s pyrotechnikou. Nezáleží na tom, jestli držíte malou petardu nebo velký dělobuch, který se rozprskne na nebi jako prskavka.

Zásady, které dodržovat při zacházení s pyrotechnikou

1)      Je důležité, abyste při zacházení s pyrotechnikou nijak neohrozili svůj majetek či majetek někoho dalšího. Nikdy nesmíte pyrotechnikou způsobit požár, jinak vám může být udělena nejen nemalá pokuta.

2)      Se zábavní pyrotechnikou manipulujte jen a pouze na volném prostranství, které je vzdálené alespoň sto metrů od obydlí, do něhož by kupříkladu světlice mohla vniknout. Musíte se také nacházet dál od aut, střech domů nebo keřů, které by mohly chytnout vlivem petardy.

3)      Nikdy neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. V tomto případě vzniká nejvíce neštěstí, jelikož opilá osoba neodhadne vzdálenost nebo ji nezajímá, na jakém místě petardu nebo jinou zábavnou pyrotechniku odpaluje.

4)      Pokud chcete oslavit příchod nového roku ohňostrojem, musí tak učinit skutečně jenom způsobilá osoba, která má s ohňostroji zkušenosti. Oslovte tedy vždy odborníka, který rád uspořádá ohňostroj pro vaši obec nebo narozeninovou oslavu.

5)      Vždycky dbejte na bezpečnostní pokyny, které jsou uvedené na petardách. Lidská nedbalost je nejčastější příčinou vzniku požárů, proto správně obsluhujte jednotlivé výrobky zábavní pyrotechniky, také nepoužívejte je v blízkosti otevřeného ohně či v případě, že kouříte.