• VYPRODÁNO
18+
Raketomet SCREAM 300 ran 8mm
  • Raketomet SCREAM 300 ran 8mm

Raketomet SCREAM 300 ran 8mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 300 ranami, ráže 8mm, efekt pískající stopy s explozí, stříbrné barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj RAKETOMET 300 ran 8mm   

Kompaktní ohňostroj RAKETOMET s ráží 8mm a 300 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj RAKETOMET má efekt stříbrných pískajících stop s explozí. Detail efektu a barevnosti ohňostroje RAKETOMET, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Balení obsahuje 1 kompakt s délkou trvání 80 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 300

NEC [g]: 192

Efekt: stopa, exploze

Délka trvání efektu: 80s

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C30008R
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
8
Efekt
zvukový
Výška efektu
10-20m
Délka trvání efektu
80s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
300
Počet kusů
1
Balení v kartonu
12/1
NEC[g]
192
Rozměry balení [mm]
565x50x70
Hmotnost balení [g]
1000

Mrkni na naše další rachejtle