• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 49 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 49 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 49 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 49 ranami, ráže 30mm, mix 7 efektů s finále, různé barvy, novinka 2022.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 49 ran 30mm    

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION ráže 30mm se 49 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION obsahuje mix 7 různobarevných efektů s finále. Oproti klasické řadě BEST PRICE se tato řada liší tím, že čas mezi jednotlivými ranami je delší a tak jednotlivé efekty více vyniknou. Jedná se o novinku 2022. Délka trvání efektu ohňostroje BEST PRICE SLOW MOTION je 80 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 49

Efekt: mix 7 efektů s finále

Délka trvání efektu: 80s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C493BPS
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 7 efektů s finále
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
80s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
49
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1

Mrkni na naše další rachejtle