• VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj EMPEROR 130 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj EMPEROR 130 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj EMPEROR 130 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 130 ranami, ráže 20mm, mix 13 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj EMPEROR 130 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj EMPEROR ráže 20mm se 130 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj EMPEROR obsahuje mix 13 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje EMPEROR, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 997

Počet ran: 130

Efekt: mix 13 efektů

Délka trvání efektu: 80s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C13020B
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 13 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
80s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
130
Počet kusů
1
Balení v kartonu
3/1
NEC[g]
997

Mrkni na naše další rachejtle