• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM 90 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM 90 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM 90 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 90 ranami, ráže 20mm, mix 10 efektů, různé barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM 90 ran 20mm   

Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM ráže 20mm s 90 ranami, se řadí do 3. kategorie je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj XMAS DREAM obsahuje mix 10 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje XMAS DREAM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje XMAS DREAM je 65 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 90

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 65s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C9020X
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
65s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
90
Počet kusů
1
Balení v kartonu
6/1

Mrkni na naše další rachejtle