• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj TURBO 132 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj TURBO 132 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj TURBO 132 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 132 ranami, ráže 20mm, mix 18 efektů s finále, různé barvy, novinka 2021.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kompaktní ohňostroj TURBO 132 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj TURBO ráže 20mm se 132 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj TURBO obsahuje mix 18 různobarevných efektů s finále. Oproti klasickým ohňostrojům se tento ohňostroj liší tím, že čas mezi jednotlivými ranami je kratší, jinými slovy je tento ohňostroj svižnější, díky čemuž se publikum nebude nudit. Jedná se o novinku roku 2021.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 132

Efekt: mix 18 efektů

Délka trvání efektu: 60s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C13220TS/C14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 18 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
132
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle