• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj PARTIČKA 88 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj PARTIČKA 88 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj PARTIČKA 88 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 88 ranami, ráže 25mm, mix 11 efektů, různé barvy + finále.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj PARTIČKA 88 ran 25mm     

Kompaktní ohňostroj PARTIČKA ráže 25mm s 88 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj PARTIČKA obsahuje mix 11 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PARTIČKA, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25

Počet ran: 88

Efekt: mix 11 efektů

Délka trvání efektu: 65s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C8825PA
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
25
Efekt
mix 11 efektů
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
65s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
88
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1

Mrkni na naše další rachejtle